Λαπαροσκοπική Χειρουργική

  • 08/09/2014

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά στα παιδιά 
Ποια τα πλεονεκτήματα της ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής

Η παραδοσιακή χειρουργική εξωτερικεύει το πρόβλημα ανοίγοντας στο περιβάλλον τις κοιλότητες του σώματος μέσα από μέτριες και μεγάλες τομές. Σε καταστάσεις όπου το τοίχωμα του σώματος από μόνο του δεν πάσχει είναι κρίμα να ανοίγεται καθώς συμβαίνουν επιπλοκές που έχουν σχέση με το τοίχωμα όπως μόλυνση, διάσπαση του τραύματος, κήλη της χειρουργικής τομής. Ακόμη και εάν δεν έχουμε επιπλοκές ανοίγοντας και μόνο το τοίχωμα του σώματος αυτό οδηγεί σε νοσηρότητα. Νοσηρότητα που ορίζεται σαν το στρες και ο πόνος. Όσο πιο μεγάλο το τραύμα τόσο περισσότερη περιτονία, μυς και νεύρα κόβονται και περισσότερη νοσηρότητα μπορεί κανείς να περιμένει. Ο πόνος που έχει σχέση με το τραύμα της τομής δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη μετεγχειρητική περίοδο, αλλά μπορεί να είναι και χρόνιος. Υπερτροφικές ουλές δεν είναι σημαντικές μόνο από κοσμητικής άποψης αλλά μπορεί να ενοχλούν με πόνο τον ασθενή, δίνουν ένα αίσθημα έλξης ή να του περιορίζουν την κίνηση. Μια μορφή παραισθησίας είναι σχεδόν σε όλες τις ουλές παρούσα. Ανοίγοντας το τοίχωμα του σώματος οδηγούμε σε απώλεια νερού και θερμότητος η οποία είναι επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά.

 

Περισσότερα