Βιογραφικό

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Απόκτηση ελληνικού τίτλου ειδικότητος Χειρουργού Παίδων Αύγουστος 2000.
• Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αγγλίας 30/01/96 GMC No 4266534.
• Απόκτηση Πτυχίου Ιατρικής ΑΠΘ 1988.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Certificate Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Παίδων Dundee 2000
• Certificate Αναζωογόνησης του Χειρουργικού τραυματία ATLS
• Certificate Βασικών Χειρουργικών τεχνικών BSS Royal College of Surgeons Λονδίνο 1998.
• Μεταπτυχιακές  εξετάσεις Χειρουργικής MRCS Part I Απρίλιος 1998

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Απόκτηση First Certificate Αγγλικής Γλώσσας.
• Απόκτηση First Certificate Γερμανικής Γλώσσας.
• Aπόκτηση First Certificate Ιταλικής Γλώσσας.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
• 12 μήνες εκπαίδευση στην Χειρουργική Παίδων στο Νοσοκομείο Παίδων Βooth Hall Manchester 4/8/99- 4/8/2000.
• 12 μήνες εκπαίδευση στην Νεογνική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Παίδων St Mary's Manchester 4/8/98- 3/8/99.
• 6 μήνες εκπαίδευση στην Ωτορινολαρυγγολογία στο Νοσοκομείο Bedford 5/2/98- 3/8/98.
• 6 μήνες εκπαίδευση στήν Ορθοπεδική και Τραυματιολογία στο Νοσοκομείο Bedford  5/8/97 – 4/2/98.
• 6 μήνες εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική στο Νοσοκομείο Bedford 5/2/97 – 4/8/97.
• 18 μήνες εκπαίδευση στην Χειρουργική Παίδων στο Νοσοκομείο Γ.Γεννηματάς Θεσσαλονίκης  15/7/95 – 31/1/97.
• 36 μήνες εκπαίδευση στην Γενική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης  5/92- 5/95.