Λαπαροσκοπική Διόρθωση Κιρσοκήλης κατά Palomo

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Η κιρσοκήλη αναγνωρίζεται ήδη από την προεφηβική ηλικία ως διογκωμένο φλεβικό δίκτυο του αριστερού συνήθως όρχεος. Η σταδιοποίηση σε 3 βαθμούς είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πάθησης αλλά και ώς κριτήριο για την σωστή χρονική επιλογή της χειρουργικής διόρθωσης. Λογω της ανωριμότητας των γεννητικών αδένων στην εφηβεία το σπερμοδιάγραμμα δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την απόφαση πριν την επέμβαση. Ο βαθμός της κιρσοκήλης μαζί με ενοχλητικά συμπτώματα πόνου ή βάρους θέτουν την ένδειξη χειρουργικής διόρθωσης στην εφηβεία. Μετά από την καθιέρωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής η gold standard επέμβαση διόρθωσης κατά Palomo διενεργείται πλέον λαπαροσκοπικά σε ημερήσια νοσηλεία χωρίς επιπλοκές και το σημαντικότερο χωρίς υποτροπη. Δείτε το σχετικό συνημμένο βίντεο.